• Bürolarımız
  • CV Havuzu
    Bürolarda çalışmak isteyen arkadaşlar cv havuzumuza kayıt olabilir

Aplikasyon

Aplikasyon işlemi, taşınmaza ait sınırların tapu planlarına uygun olarak arazide işaretlenmesidir.

Yer Gösterme

Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Hatalı Numara Düzeltme

Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme işlemi, bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire, ofis, dükkan gibi bölümlerin hatalı numaralarının düzeltilmesidir.

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi

Kamuya açık veya taşınmazın erişimi için kullanılan ve tapu planlarında yol, meydan, sokak gibi tanımlanan alanların sınırlarının belirlenmesidir.

Birleştirme

Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesine birleştirme denir.

İrtifak Hakkı

İrtifak hakkı, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir. Genellikle yolu olmayan parsellerin yola ulaştırılması için geçit hakkı şeklinde kurulmaktadır.

Tamamlayıcı İşlemler

LİHKAB büroları, Kanunla verilen Kadastro Teknik Hizmetlerini yerine getirebilmeleri için ulaştırma, harç ve döner sermaye ödemeleri yapma, tapu planı tasarlama, yapı yeri işleri yapma gibi sorumlulukları bedeli karşılığında üstlenebilirler.